Algemene Leden Vergadering (ALV)

De VvE vergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de VvE. Het begrip VvE vergadering heeft eigenlijk een tweetal betekenissen. Allereerst is het letterlijk een (periodieke, meestal jaarlijkse) vergadering waarin de eigenaars, of VvE-leden, alle lopende kwesties over de VvE (jaarrekeningen, onderhoud, etc.) bespreken (ook wel ALV genoemd). Een andere betekenis van het begrip heeft betrekking op het ‘orgaan’ VvE vergadering; het orgaan dat alle belangrijke besluiten in de VvE neemt.

Als er in de splitsingsakte en het modelreglement gesproken wordt over de vergadering, dan wordt het orgaan dat de besluiten mag nemen bedoeld.

In de vergadering worden de meeste besluiten genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. Voor sommige besluiten is een gekwalificeerde meerderheid vereist.

Een belangrijke taak van de vergadering is het verlenen van decharge aan het bestuur. Het verlenen van decharge houdt in dat de aansprakelijkheid voor bestuurshandelingen die zijn verricht, niet meer onder verantwoordelijkheid van het bestuur, maar onder verantwoordelijkheid van de eigenaars gezamenlijk komt te vallen. Het bestuur is dan ontslagen van eventuele aansprakelijkheid. In geval van wanbeleid, kan de vergadering besluiten de decharge niet te verlenen.

TOP