Servicekosten

VvE Servicekosten, ook wel ledenbijdragen of voorschotbijdragen genoemd, zijn de bedragen die de eigenaren in de Vereniging van Eigenaars (VvE) maandelijks betalen. Hieronder treft u alle relevante informatie over de VvE servicekosten. Door het betalen van servicekosten worden de lasten (kosten) van de VvE gedekt. Hieronder vallen in ieder geval de verzekeringen, het periodiek onderhoud en een reservering voor groot onderhoud.

De hoogte van de servicekosten die elke eigenaar betaalt is gebaseerd op zijn aandeel in de totale kosten van de VvE. Dit aandeel, ook wel breukdeel genoemd, staat vermeld in de splitsingsakte. Het VvE-bestuur of de VvE-beheerder maakt elk jaar een nieuwe begroting: daarin staat wat de te verwachten kosten zijn voor het aankomende jaar. Het totale bedrag aan kosten wordt gedeeld door alle eigenaren, in de verhouding (de breukdelen) die in de splitsingsakte staat.

Wat inbegrepen is in de servicekosten hangt af van de vraag wat volgens de splitsingsakte gemeenschappelijk is of niet. In ieder geval moet elke VvE een collectieve opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering hebben en moet er gereserveerd worden voor groot onderhoud. Daarnaast betaalt de VvE de elektriciteit voor een eventueel gemeenschappelijk trappenhuis en af en toe komt alle elektra voor rekening van de VvE. In bepaalde gevallen komen ook kosten voor watergebruik en verwarming voor rekening van de VvE.
U kunt op basis van de begroting nagaan welke kosten in uw servicebijdragen zijn opgenomen.

De hoogte van de voorschotbijdragen wordt vastgesteld door de vergadering van eigenaars (ALV) wanneer zij ook de begroting goedkeurt. Dat betekent dat elke eigenaar samen met de andere eigenaars bij meerderheid van stemmen beslist over de hoogte van de servicekosten. Daardoor kan de hoogte elke keer veranderen als er een nieuwe begroting vastgesteld wordt.
Daarnaast kan het zo zijn dat aan het einde van het jaar een tekort aangevuld moet worden of dat een winst aan de eigenaren uitgekeerd wordt. Ook hier geldt: de vergadering (alle eigenaren samen) beslist.

Indien de meerderheid van de aanwezigen op een vergadering de begroting hebben goedgekeurd, zit u vast aan de toen vastgestelde bijdragen. Als u echter het vermoeden heeft dat ook andere eigenaren de hoogte willen veranderen, dan kan het raadzaam zijn om een vergadering te organiseren waarbij de hoogte van de servicekosten opnieuw vastgesteld wordt.
In een zeldzaam geval kan het blijken dat de oorspronkelijke verdeling van de kosten (breukdelen) niet meer reëel zijn. In dat geval zijn er mogelijkheden om de akte van splitsing te wijzigen zodat de breukdelen weer zijn zoals ze horen te zijn.

TOP